Положення про приймальну комісію Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Додатки до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв у 2016 р.

Додаток 1 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Завантажити Додаток 1 у форматі PDF

Додаток 2 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв