ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом самоуправлении Днепропетровского колледжа культуры и искусств

ПОЛОЖЕНИЕ  о студенческом самоуправлении  Днепропетровского колледжа культуры и искусств1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и осуществляемая под ответственность студентов очной формы обучения деятельность по участию в решении жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга студентов.

Структура та особливості організації студентського самоврядування Дніпропетровського коледжа культури і мистецтв.

Проблеми самоврядування у закладах освіти набули значної ваги в кінці ХХ на початку ХХІ ст., тобто в період становлення української незалежної, соціальної, правової держави. Важливий крок розвитку даний напрям набуває саме в сучасний період, оскільки саме зараз відбувається активне утвердження демократичних засад та інтеграція України в європейське співтовариство, де згідно з принципами Болонського процесу студентство розглядається як рівноправний партнер.