Додатки до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв у 2016 р.

Додаток 1 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Завантажити Додаток 1 у форматі PDF

Додаток 2 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Завантажити Додаток 2 у форматі PDF

Додаток 4 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованного за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.

Завантажити Додаток 4 у форматі PDF

Додаток 8 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі
до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв в 2016 році

Завантажити Додаток 8 у форматі PDF

Таблиця 5 до Правил прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Завантажити Таблицю 5 у форматі PDF