ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв особи:

- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зараху-вання на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оціню-вання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.