ІІ. Організація прийому до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв

2.1. Організацію прийому вступників до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, затвердженим педагогічною радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв вищого оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

2.2. Директор Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийму до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

 2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.