Леонтьєва Олена Леонідівна

Автобіографія кандидата на посаду директора ДККіМ

Я, Леонтьєва Олена Леонідівна, народилася 20 листопада 1965 року в м. Дніпро Дніпропетровської області у сім’ї службовців, українка. Навчалася у Дніпропетровському музичному училищі у відділі «Хорове диригування» та Харківському інституті мистецтв ім.. І.П. Котляревського. Закінчила обидва заклади дипломами з відзнакою. З 1985 року почала працювати у Дніпропетровському музичному училищі секретарем та методистом заочного відділення, потім викладачем відділу «Хорового диригування». Останні 10 років очолювала відділ «Хорове диригування», була головою предметно-циклової комісії. Здобула звання викладача – методиста вищої категорії, керувала хором Консерваторії ім. М. Глінки, проробила 28 років. Реалізовані проекти хору з симфонічним оркестром поруч з донецьким диригентом Віктором Олейником кантати «Весна» С. Рахманінова, «Колокола», кантата «Глорія» Пуленко, ці твори належали до проектів «Музика без меж». У 2009 році заснувала обласний фестиваль хорового мистецтва «Дзвенять голоси Січеслава» (з 2011 року він мав статус всеукраїнського). За творчу професійну діяльність та підготовку молоді маю державні нагороди. Мої студенти-випускники працюють керівниками хорів, у музичних школах нашого міста та м. Києва. У 2001 – 2010 рр. працювала по сумісництву керівником аматорських хорів м. Дніпро: хором «Мрія» заводу Шинник, студентською хоровою капелою при Національній гірничій академії. На протязі роботи в Консерваторії займалась науковою працею, маю 7 публікацій (статей). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хорове мистецтво Дніпропетровщині в контексті української культури другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (кандидат мистецтвознавства). У 2013 – 2015 рр. працювала на посаді доценту кафедри естрадного виконавства та історії теорії культури Національної академії керівних кадрів, культури та мистецтв м. Києва. У 2014 – 2016 рр. здобула другу вищу освіту за кваліфікацією «менеджмент організацій і адміністрування» у Національній академії культури та мистецтв м. Києва. У 2015 році повернулась до м. Дніпро та працювала заступником директора з навчально-виховної роботи дитячої музичної школи.

 

Програма кандидата на посаду директора ДККіМ

Програма розроблена на виконанні Указу Президенту України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року № 344/2013 та Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII, Указу Президенту України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» від 30.09.2010 №927/2010, яким затверджено державно-цільова програма розвитку культури до 2025 року. Держава гарантує здійснення естетичне виховання молоді через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, професійно-творчий розвиток закладу, створення умов для індивідуальної, колективної і художньої майстерності. Моя програма спрямована на створення та отримання творчою молоддю якісної мистецької освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази, забезпечення формування інтелектуального потенціалу шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді, підтримка і розвиток її творчого потенціалу, самореалізація та постійне духовне самовдосконалення.

Загальне положення програми

Сфера спеціалізованої музичної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення змістовного дозвілля молоді. Зростає значення спеціалізованої музичної освіти, в основу якої було б покладено принципи гуманізму, демократизму,  єдності національних цінностей, доступності та практичного спрямування. Спеціалізована музична освіта здобувається студентами в урочний час, але водночас існують проблеми науково-методичного, кадрового забезпечення системи спеціалізованої музичної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного забезпечення роботи з студентами.

Дніпропетровський коледж культури та мистецтва  - це сучасний навчальний заклад, в якому створюються всі умови для отримання якісної освіти, що гарантує успіх у професії.

Дані умови включають в себе

1. освітню програму

2. освітнє середовище, атмосферу в колективі

3. систему управління

4. ресурсні можливості і матеріально-технічне забезпечення

Мета та основні завдання програми

Метою програми є забезпечення вільного творчого та інтелектуально-духовного розвитку молоді у спеціалізованому закладі культури та мистецтв, доступності спеціалізованої музичної освіти.

Досягнення поставленої мети вимагає:

 • вдосконалення управлінської практики;
 • безперервне вдосконалення освітньої програми, використання в навчальному процесі педагогічних інновацій з урахуванням традицій класичної освіти;
 • змін в освітньому середовищі, спрямованих на мотивацію учнів і педагогів до особистого і професійного розвитку;
 • забезпечення комфортних умов для навчання і роботи, пошук альтернативних джерел поліпшення матеріально-технічної бази коледжу;
 • здоровий спосіб життя учнів і педагогів і забезпечення безпеки;
 • вибудовування партнерських відносин з освітніми установами та сторонніми організаціями з метою створення умов для розвитку

Основними завданнями програми є:

 1. збереження професійно-творчих традицій коледжу та вживання освітніх новацій;
 2. збереження педагогічного колективу коледжу;
 3. створення умов для забезпечення практичної професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників коледжу культури та мистецтв, сприяння випуску науково-популярних видань, рекламі на радіо та телепередачі з питань спеціалізованої мистецької освіти; підготовка проектів та концертна діяльність для популяризації професійно-творчого розвитку коледжу;
 4. збереження та якісний розвиток профорієнтаційної роботи з контингентом студентів коледжу (якісний набор та підвищення конкурсу при вступі в коледж);
 5. недопущення скорочення контингенту студентів та їх перепрофілювання;
 6. збереження всіх предметно-циклових комісій;
 7. зміцнення та модернізація, подальший розвиток матеріально-технічної бази спеціалізованого мистецького закладу, вирішення питань його фінансування;
 8. оновлення костюмованого цеху, придбання комплектів музичної та світової апаратури, придбання одягу сцени для проведення театральних вистав та концертних заходів;
 9. запровадження постійного моніторингу за оновленими програмами підвищення кваліфікації, тренінгів для управлінців з метою підвищення професійно-творчої діяльності коледжу;
 10. подальше забезпечення навчально-виховного процесу завдяки власним музично-освітнім програмам: наскрізним, типовим та вільним у їх виборі;
 11. активізувати роботу по запровадженню інноваційних форм і методів роботи, творчих проектів, направлених до професійно-культурного розвитку коледжу;
 12. брати участь у обласних, мистецьких, всеукраїнських музичних конкурсах та фестивалях, музичних проектах студентами та колективами коледжу, виставляти роботи творчих колективів коледжу для отримання грантів від міста і області;
 13. проведення звітних концертів як показнику високої якості роботи творчого колективу та засобу реклами і профорієнтаційної роботи по набору студентів;
 14. проводити роботу по забезпеченню коледжу необхідними підручниками, нотною літературою та науково-методичними матеріалами, новітніми ліцензованими комп’ютерними програмами;
 15. організувати висвітлення у засобах масової інформації  питань діяльності коледжу;
 16. розвивати сучасне професійно-творче мистецтво на базу репертуарної політики, тобто творах українських класиків, сучасних українських та світових мистецтв, автентичного народного та сучасного мистецтва, техніках та стилях, впроваджувати сучасні моделі, форми та засоби навчання;
 17. удосконалення механізмів, що забезпечують безпеку і здоровий спосіб життя учнів та педагогів.

Шляхи реалізації програми

Перший крок у реалізації сучасної моделі програми:

– оновлення Статуту коледжу у разі прийняття нових державних  нормативних актів;

– осучаснення змісту методичних рекомендацій та оновлення типових освітніх програм за відповідними спрямуваннями;

– створення електронного репозиторію програм, підручників, хрестоматій та іншої літератури для сучасного методичного забезпечення коледжу;

– створення бази даних для викладачів-методистів та сертифікованих викладачів, які будуть залучені до розроблення нового навчально-методичного забезпечення коледжу з метою осучаснення програм;

– забезпечення реалізації права педагогічних працівників на вільний вибір методології на методів навчання;

– вдосконалення системи управління шляхом розробки системи заохочення навчально-методичної, дослідницької роботи, підтримки  ініціатив співробітників, спрямованих на збільшення інтелектуальної капіталізації коледжу; вибудовування системи партнерства з освітніми установами;

–  створення адміністрацією психологічного комфорту  та запровадження матеріального заохочення працівникам щодо сприяння їх професійного розвитку;

– введення до штатного розкладу посад працівників, необхідних для ефективного провадження учбово-виховного процесу;

– запровадження інструментів проектного менеджменту для вирішення поточних питань коледжу та залучення додаткових матеріальних і фінансових коштів;

– участь у фандрейзинговій діяльності, пошуку та залученні матеріальних і нематеріальних ресурсів для діяльності коледжу та реалізації творчих проектів;

– вибудовування партнерських відносин  зі школами загальноосвітніми та спеціалізованими для забезпечення конкурсного набору студентів, з вищими навчальними закладами, що привнесе в освітнє середовище коледжу нові ідеї та технології, із зарубіжними партнерами, що не тільки розширить світогляд учнів, але привнесе нові ідеї в розвиток, а також дозволить педагогам підвищити свій професійний рівень; з іншими організаціями для розвитку включеності  коледжу в регіональні та всеукраїнські проекти для демонстрації досягнень і поширення досвіду;

– створення комфортних умов для навчання та роботи і здоров'я учнів і співробітників шляхом проведення регулярних медичних оглядів, надання першої медичної допомоги, впровадження програм «Здоровий спосіб життя», «Здорове харчування», удосконалення системи психологічної підтримки студентів та викладачів, розробки програми адаптації «новачків», розробки і впровадження програми соціалізації студентів: «Презентація себе і своїх досягнень», «Професійна Практика», забезпечення заходів безпеки студентів і викладачів.

Для підвищення якості кадрового забезпечення затвердити професійні стандарти педагогічних працівників, тобто оновлення положень про атестацію та порядку сертифікації педагогічних працівників, котре стане передумовою виявлення найбільш креативних педагогічних працівників.

Обираючи на посаду директора Леонтьєву О.Л, починаючи з завтрашнього дня, Ви отримаєте:

 • стабільність;
 • бажання «летіти» на роботу як на свято;
 • впевненість, що Ваш труд є необхідним і має відповідну фінансову винагороду;
 • можливість підвищення професійного рівня, що необхідно не тільки Вам, а й адміністрації, яка буде сприяти цьому;
 • умови, коли кожне робоче місце – це зона психологічного комфорту;
 • спільну працю, направлену на виведення ДККіМ на новий мистецький та статутний рубіж.

 

Дякую за увагу!