ПОРЯДОК організації роботи спостерігачів на виборах директора

Печатка

ПОРЯДОК

організації роботи спостерігачів на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

1.1 Порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» (далі - Порядок) визначає умови організації роботи спостерігачів під час проведення виборів директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості й відкритості виборів, що проводяться таємним голосуванням.

1.2 Кандидат на посаду директора Коледжу (далі - кандидат) має право визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування.

1.3 У виборах директора можуть брати участь не більше трьох спостерігачів від громадських організацій.

1.4 Спостерігачем від кандидата на посаду директора Коледжу чи громадської організації може бути будь-яка особа, яка не є членом виборчої комісії або організаційного комітету.

1.5 Повноваження спостерігачів починаються від дня їх акредитації організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу (далі - організаційний комітет) і припиняються після складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах директора Коледжу.

1.6 Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше, ніж за сім днів до дня голосування (дня повторного голосування) може звернутися до організаційного комітету з клопотанням про дозвіл мати спостерігача під час виборів директора Коледжу. До клопотання, підписаного керівником громадської організації й засвідченого печаткою організації, додаються копії Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в установленому порядку.

1.7 Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати спостерігача або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію впродовж двох днів після отримання клопотання. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених пунктом 1.6 цього Порядку. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається (надсилається) представнику громадської організації не пізніш наступного дня після дня прийняття такого рішення.

1.8 Організаційний комітет не пізніш як за три дні до дня голосування (дня повторного голосування) розміщує на офіційному веб-сайті Коледжу перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати спостерігачів на виборах директора Коледжу.

1.9 Спостерігачі від кандидата чи громадської організації акредитуються організаційним комітетом за поданням відповідно кандидата (Додаток А) або керівника громадської організації (додаток Б).

1.10 У поданні про акредитацію спостерігача зазначаються його прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, місце проживання та адресу реєстрації, місце роботи (заняття), займану посаду, номери контактних телефонів. До подання додається заява про згоду цієї особи бути спостерігачем від кандидата чи громадської організації (Додаток В).

1.11 Подання про акредитацію спостерігача за підписом кандидата або керівника громадської організації, що засвідчується печаткою громадської організації, вноситься до організаційного комітету не пізніше, ніж за три дні до дня голосування (дня повторного голосування). Рішення про акредитацію спостерігача або про відмову в акредитації приймається організаційним комітетом у дводенний строк з дня внесення документів, зазначених у пункті 1.10 цього Порядку.

1.12 Підставою для відмови в акредитації спостерігача може бути лише порушення пунктів 1.4; 1.6; 1.10 і 1.11 цього Порядку.

1.13 Організаційний комітет видає спостерігачам посвідчення (Додаток Г).

1.14 Спостерігач має право:

 • перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах директора, і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 • здійснювати фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 • бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;
 •  бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування;
 • звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень у разі їх виявлення;
 • складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місць проживання й адрес реєстрації, та подавати його до виборчої комісії;
 • вживати необхідних заходів у межах чинного законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування й підрахунку голосів у приміщенні для голосування;
 • вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсним.
 • отримувати копії протоколів про результати голосування.

1.15 Спостерігач не має права:

 •    втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
 •    заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора Коледжу (у тому числі й на її прохання), бюлетень для голосування;
 •   бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

1.16 Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним вимог пункту 1.15 цього Порядку.

1.17 Кандидат або керівник громадської організації має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою (Додатки Д, Е) до організаційного комітету про припинення його повноважень, і подати документи для акредитації спостерігачем іншої особи у встановленому порядку.

1.18 Спостерігач від кандидата чи громадської організації має право у будь- який час звернутися до організаційного комітету із заявою про складання своїх повноважень (Додаток Є). На підставі такої заяви організаційний комітет приймає рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія рішення передається кандидату чи керівнику громадської організації.

Підписи

 

Додаток А

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок подання про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду директора

Організаційному комітету з проведення

виборів директора КЗ «Дніпропетровський

коледж культури і мистецтв» ДОР»

Прізвище, ім.‘я, по батькові кандидата на посаду директора

Місце проживання і адреса реєстрації

Контактний телефон

ПОДАННЯ

про акредитацію спостерігачів

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»  прошу зареєструвати спостерігачами від

________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду директора)

на виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»     12 квітня 2018 року таких осіб: 

з/п

Прізвище, ім.‘я

 по батькові

Дата

народження

Місце проживання

й адреса реєстрації

Місце роботи,

посада

Контактний

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До подання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачем від

______________________________________________________________________

                (Прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду директора)

 

Кандидат на посаду директора

 

                                                        (Підпис)                                                (Ініціали та прізвище)

 

Додаток Б

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок подання про акредитацію спостерігачів від громадської організації

Організаційному комітету з проведення виборів
директора КЗ «Дніпропетровський колледж
культури і мистецтв» ДОР»

Назва громадської організації

Місцезнаходження громадської організації

Контактний телефон

 

ПОДАННЯ

про акредитацію спостерігачів

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР» прошу зареєструвати спостерігачами від

________________________________________________________________

(Назва громадської організації)

на виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»     12 квітня 2018 року таких осіб: 

з/п

Прізвище, ім.‘я

 по батькові

Дата

народження

Місце проживання

й адреса реєстрації

Місце роботи,

посада

Контактний

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До подання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачем від

______________________________________________________________________

Назва громадської організації

 

Найменування посади керівника  громадської організації                                                        (Підпис)                                                (Ініціали та прізвище)

 

 

Додаток В

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директоракомунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

Зразок заяви про згоду бути спостерігачем

                       

Заява

Я,_________________________________________________________, даю згоду бути
(Прізвище,ім.‘я, по батькові)

спостерігачем від  ______________________________________________________

Прізвище, ім.‘я, по батькові кандидата на посаду директора /Назва громадської організації/

на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» 12 квітня 2018 року.

Ксерокопії першої та другої сторінки паспорта громадянина України на ___ аркушах додаю.

«_____ » __________201__р. _____________  _____________________________
                                                                   Підпис                                   ініціали та прізвище

 

Додаток Г

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок посвідчення  спостерігача на виборах директора

комунального закладу «Дніпропетровський  коледж культури і

мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

 Організаційний комітет з проведення виборів директора комунального закладу «Дніпропетровський колледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

ПОСВІДЧЕННЯ №

 

_______________________________________________________________________
Прізвище,ім.‘я та по батькові

є спостерігачем на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж  культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» 12 квітня 2018 року від

__________________________________________________________________________
(Прізвище,ім.‘я по батькові кандидата на посаду директора /Назва громадської організації )

Дійсне з пред‘явленням документа, що засвідчує особу.

 

                                                  __________                     _________________________
                                                                       (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

 

Голова організаційного комітету                                Калиновська А.В.

 

        М.П.                                      

 

Додаток Д

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок заяви про відкликання спостерігачів від громадської організації

 

Організаційному комітету з проведення виборів
директора комунального закладу «Дніпропетровський  коледж
 культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

_________________________________________
назва громадської організації

____________________________________________________
місцезнаходження громадської організації

____________________________________________________
контактний телефон

Заява

 

Я, ___________________________________________________________________
Прізвище, ім.‘я та по батькові керівника громадської організації

прошу припинити повноваження спостерігача

___________________________________________________________________
Прізвище, ім.‘я та по батькові спостерігача

від   ___________________________________________________________________________________
назва громадської організації

на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський  коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» 12 квітня 2018 року.

 

__________________________________________             _________   _____________________
(Найменування посади керівника громадської організації)                    ( підпис)              ( ініціали та прізвище)

 

«______»___________ 201__р.

 

Додаток Е

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок заяви про відкликання спостерігача

від кандидата на посаду директора

 

Організаційному комітету з проведення виборів
директора комунального закладу «Дніпропетровський  коледж
культури і  мистецтв»   Дніпропетровської  обласної ради»

 

_______________________________________________________
(Прізвище, ім.‘я та по батькові кандидата на посаду директора)

_______________________________________________________
(Місце проживання та адреса проживання)

_______________________________________________________
(контактний телефон)

 

Заява

 

Я, ___________________________________________________________________
(Прізвище, ім.‘я та по батькові кандидата на посаду директора)

прошу припинити повноваження спостерігача

___________________________________________________________________
(Прізвище, ім.‘я та по батькові спостерігача)

від   ___________________________________________________________________________________
(Прізвище, ім.‘я та по батькові кандидата на посаду директора)

на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський  коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» 12 квітня 2018 року.

 

«______»___________ 201__р          _____________      _______________________
                                                                (підпис)                           ( ініціали та прізвище)

 

Додаток Є

до Порядку організації роботи спостерігачів на виборах
директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж
культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради»

 

Зразок заяви про складання повноважень спостерігача

 

Організаційному комітету з проведення виборів
директора комунального закладу «Дніпропетровський  коледж культури
і мистецтв»  Дніпропетровської обласної ради»

 

_______________________________________________________
Прізвище, ім.‘я та по батькові спостерігача

_______________________________________________________
Місце проживання та адреса реєстрації

_______________________________________________________
контактний телефон

 

Заява

Я, ___________________________________________________________________
(Прізвище, ім.‘я та по батькові спостерігача)

складаю повноваження спостерігача  від 

 _________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім.‘я та по батькові кандидата на посаду директора /Назва громадської організації/

на виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський  колледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» 12 квітня 2018 року.

 

«______»___________ 201__р          _____________      _______________________
                                                                підпис                            ініціали та прізвище