Предметно-циклова комісія "Загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін"

Голова ПЦК – Дьоміна Наталя Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач- методист.

Дьоміна Наталя ВолодимирівнаПЦК працює з моменту створення училища. Становлення та розвиток навчально-виховного процесу відбувався за участю таких викладачів, як Макарова Є.О., Хавкін Е.А., Фролова Л.О., Пічуріна Р.С., Читанова А.А., Сугаренко Т.В., Шувалова Г.Г., Куліненко Л.Ф., Щербина В.Д., Бурцева А.І., Степура А.В.

Сьогодні навчальний процес забезпечують 19 викладачів, із них 2 –викладачі - методисти, 7 – викладачі вищої категорії, 2- викладачі І категорії та викладачі.

Особи з базовою загальною середньою освітою здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Предмети: українська мова, українська література, іноземна мова, світова література, історія України, всесвітня історія, людина і світ, математика, фізика, астрономія, біологія, географія, хімія, інформатика, фізична культуру і здоров’я , захист Вітчизни, МСП забезпечують завершення формування загальноосвітніх знань.

Дисципліни циклу:

  • основи філософських знань,
  • основи економічної теорії,
  • соціологія, основи педагогіки і психології та інші продовжують формування інтелектуальних знань студентів.

Підготовка студентівПідготовка студентів дозволяє їм брати участь у міських, обласних предметних олімпіадах серед ВНЗ І – ІІ рівня акредитації, на яких вони посідають призові місця (українська мова, українська література, світова література, всесвітня історія, соціологія, основи правознавства).

Позааудиторна робота викладачів спрямована на розвиток творчих здібностей студентів та формування здорового Позааудиторна роботаспособу життя:

Цикли бесід, диспути на теми «Удосконалюючи себе роблю кращим і цей світ», «Не хлібом єдиним живе людина», «Моя душа – це храм, чи купа цегли», «Що таке свобода совісті?», «Як не розминутися сьогодні з майбутнім» та ін.;

  • літературні читання;
  • Конкурси рефератів, творчих робіт;
  • Оформлення стінгазет;
  • Конкурси читців;
  • Робота англомовного клубу «I speak English»;
  • Спортивні змагання;
  • Робота секцій (фітнес, шейпінг)

Викладачі, що працюють на комісії:

Дьоміна Н.В., Лісниковська І.С., Пічуріна Р.С., Палашенко Т.О., Сідак Л.Ф., Задорожня С.В., Ганник В.І., Клименко О.І., Кобченко Т.М., Бондарець І.З., Ковшар О.В., Вєсніна Т.М., Найдовська М.В., Рябуха А.І., Сарана В.І., Жорова О.Ю., Ярко С.М., Кривенко Л.С., Липка М.В.