ПРОТОКОЛ № 3 засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу 06.02.2018

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

 

ПРОТОКОЛ № 3
засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу
06.02.2018

ПРИСУТНІ: 7 осіб з 7 членів організаційного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження квот студентів КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР» денної форми навчання для участі у виборах директора Коледжу та призначення кінцевої дати обрання представників для участі у виборах директора Коледжу із числа студентів денної форми навчання.

2. Про затвердження квот інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження квот студентів КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР» денної форми навчання для участі у виборах директора Коледжу та призначення кінцевої дати обрання представників для участі у виборах директора Коледжу із числа студентів денної форми навчання.

Голова організаційного комітету Калиновська  А.В. інформувала, що на виконання наказу № 21 від 18 січня 2018 р. «Про організацію й проведення виборів директора коледжу» кадрові служби коледжу подали до організаційного комітету списки виборців із числа педагогічних працівників (додаються), кількісний склад інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, й студентів.

Беручи за основу вищезазначену інформацію, керуючись Положеннями, що регламентують виборчий процес директора коледжу, пропонується здійснити розрахунки квот студентів коледжу денної форми навчання  для участі у виборах директора. Від загальної кількості виборців студентів повинно бути не менше 15 %.

Кількісний склад становить:

    - педагогічних працівників – 98 осіб;

    - інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками – 56 осіб;

    - студентів – 310 осіб.

Отже, загальна кількість виборців становить: 98/75х100=131,

    - студентів – 131/15х100=20.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити квоти студентів коледжу денної форми навчання  для участі у виборах директора коледжу.

2. Визначити 15.02.2018 датою обрання представників для участі у виборах директора Коледжу із числа студентів денної форми навчання.

 Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження квот штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу.

Беручи за основу інформацію кадрових служб, подану вище, керуючись Положеннями, що регламентують виборчий процес директора, пропонується здійснити розрахунки квот  інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Враховуючи, що загальна кількість виборців становить 131, інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, має бути 131х10/100=13 (до 10 відсотків).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити квоти штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи