ПРОТОКОЛ № 4 засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

ПРОТОКОЛ № 4

засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу

16.02.2018

ПРИСУТНІ: 7 осіб з 7 членів організаційного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про результати виборів представників з числа студентів для участі у виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради».
  1. Про організаційні питання.

1. СЛУХАЛИ : Про результати виборів представників з числа студентів для участі у виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради».

Голова організаційного комітету Калиновська А.В. інформувала, що згідно з визначеною організаційним комітетом датою, обрання представників з числа студентів для участі у виборах директора коледжу відбулося 15.02.2018 року.

Під час процедури голосування й підрахунку голосів на виборчій дільниці перебували представники від організаційного комітету. Проаналізувавши протоколи, слід зазначити, що у виборах взяли більше 50 відсотків загальної кількості студентів коледжу. Порушень не виявлено.

Головою виборчої комісії студентів коледжу подано примірник протоколу виборчої комісії з результатами підрахунків голосів представників із числа студентів для участі у виборах директора.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити список представників із числа студентів для участі у виборах директора комунального закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» відповідно до встановлених квот і оприлюднити його на інформаційному стенді у приміщеннях коледжу, а також на офіційному веб-сайті коледжу (список додається).

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ: Про організаційні питання.

Голова організаційного комітету Калиновська А.В. інформувала, що відповідно до наказу № 21 від 18.01.2018року  «Про організацію і проведення виборів директора коледжу» до 01 березня 2018 року необхідно здійснити заходи щодо обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР».

УХВАЛИЛИ:

1. 20 лютого 2018р. провести збори штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для обрання кандидатів у представники для участі у виборах директора коледжу.

2. Кадровій службі до 20 лютого 2018 року уточнити алфавітні списки штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, і передати їх до організаційного комітету.

3. Установити орієнтовною датою обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу 27 лютого 2018 року.

Підписи