ПРОТОКОЛ № 5 засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

ПРОТОКОЛ № 5

засідання організаційного комітету з виборів директора коледжу

19.02.2018

ПРИСУТНІ: 7 осіб з 7 членів організаційного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1.  Про списки штатних працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу.
  2.  Про уточнення й затвердження квот штатних працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу.
  3. Про  проведення  зборів штатних працівників коледжу.

1.СЛУХАЛИ: Про списки штатних працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу.

Голова організаційного комітету Калиновська А.В. інформувала, що на засіданні оргкомітету 06 лютого 2018 р. (пр. № 3) було розглянуто списки усіх категорій штатних працівників станом на 05.02.2018 та на їх підставі затверджено квоти виборців від студентів і штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Станом на 19.02.2018 року зміни у штаті працівників не відбулися. Вашій увазі пропонуються уточнені списки всіх категорій працівників, кількість яких становить:

-  педагогічних працівників – 98 осіб;

-  інших штатних працівників, які не є педагогічними працівниками – 56 осіб;

Отже, загальна кількість виборців становить: 98/75х100=131особа.

Участь у виборах директора коледжу мають право брати усі  педагогічні працівники 98 осіб – це не менш 75%  від загальної кількості виборців,  штатні працівники, які не є педагогічними працівниками – до 10 %.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до уваги уточнені станом на 19 лютого 2018 р. списки штатних педагогічних працівників Коледжу – 98 осіб;  штатних працівників, які не є  педагогічними працівниками – 56 осіб та врахувати їх при уточненні квоти штатних працівників, які не є педагогічними  працівниками, для  участі  у виборах  директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР».(Списки додаються)

 

2.СЛУХАЛИ: Про уточнення й затвердження квоти виборців з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Голова організаційного комітету Калиновська А.В. зазначила, що станом на 19 лютого 2018 р. наявні уточнені списки працівників усіх категорій; визначено загальну кількість виборців – 98/75х100=131особа.

Для уточнення квоти виборців з числа штатних працівників, які не є  педагогічними працівниками, для участі у виборах директора необхідно від загальної кількості виборців відняти кількість педагогічних працівників і обраних представників з числа студентів - 131–98–20 = 13 (виконується норматив –  10 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити уточнену станом на 19 лютого 2018 квоту виборців з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками – 13 осіб.

 

3. СЛУХАЛИ: Про проведення зборів штатних працівників, які не є  педагогічними працівниками.

Голова організаційного комітету Калиновська А.В. зазначила, що після уточнення квот штатних працівників, які не є  педагогічними працівниками, необхідно провести збори. На зборах треба висунути кандидатів у представники для участі у виборах директора коледжу з числа штатних працівників, які не є  педагогічними працівниками.

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити 20 лютого 2018 р. датою проведення зборів, на яких висунути кандидатів у представники для участі у виборах директора коледжу з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Місцем проведення зборів визначити аудиторію № 30, за адресою пр. Дмитра Яворницького , 47.

2. Голові зборів одразу після закінчення зборів подати до організаційного комітету списки кандидатів у представники для участі у виборах директора коледжу з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи