Протокол №2 засідання виборчої комісії з виборів директора коледжу

КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

ПРОТОКОЛ №2

засідання виборчої комісії з виборів директора коледжу

23.02.2018

м. Дніпро

ПРИСУТНІ: Дьоміна Н.В. - голова виборчої комісії, Муравйова О.В. - заступник голови виборчої комісії, Екало М.С. – секретар виборчої комісії.

Члени виборчої комісії: Гуртовий В.В., М’яснікова Т.В., Гаврилюк Н.О., Мінченко А.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про процедуру проведення обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу.
  2. Про ознайомлення членів виборчої комісії зі списками штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора.
  3. Про виготовлення бюлетенів для голосування.
  4. Про розподіл обов’язків між членами виборчої комісії у день голосування.

1. СЛУХАЛИ: Про процедуру обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу.

Голова виборчої комісії Дьоміна Н.В. інформувала, що відповідно до протоколу № 6 від 20.02.2018 засідання організаційного комітету з виборів директора, до процедури обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора рекомендовано залучити виборчу комісію. Зазначила, що проведення цих заходів відбудеться 27 лютого 2018 р. протягом 12-15 години в аудиторії №30.

Також зазначила, що заходи з підготовки й проведення виборів представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора, проводяться відповідно до «Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР».

УХВАЛИЛИ: Провести вибори представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора відповідно до «Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв» ДОР».

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про виготовлення бюлетенів для голосування на виборах представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора.

Голова виборчої комісії Дьоміна Н.В. відповідно до пункту 3.5 «Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР» запропонувала виготовити бюлетені за формою А (бюлетені додаються) для голосування з обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора, у кількості 56 штук, включивши до бюлетенів 20 кандидатів у представники.

УХВАЛИЛИ:

  1. Виготовити бюлетені для голосування на виборах представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора, у кількості - 56 штук 26 лютого до 15.00.
  2. Бюлетені для голосування засвідчити на зворотному боці підписом голови, секретаря виборчої комісії та скріпити печаткою.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між членами виборчої комісії у день голосування.

Голова виборчої комісії Дьоміна Н.В. запропонувала на виборах представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора, розподілити обов’язки між членами виборчої комісії таким чином:

  • за встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців і видачу бюлетенів відповідають члени виборчої комісії М’яснікова Т. Л., Гаврилюк Н. О.;
  • контроль за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування, контроль за скринькою для голосування, контроль за входом і виходом з приміщення (аудиторія №30) здійснює Гуртовий В.В.

УХВАЛИЛИ:

  1. За встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців і видачу бюлетенів відповідають члени виборчої комісії М’яснікова Т. Л., Гаврилюк Н. О.
  2. Контроль за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування, контроль за скринькою для голосування, контроль за входом і виходом з приміщення (аудиторія №30) здійснює Гуртовий В. В.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи

 

Форма А

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ

таємного голосування для обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками для участі у виборах директора КЗ «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» ДОР»

27.02.2018р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Рік народження та посада кандидата

ЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

 

Підписи