Список рекомендованих 24.07.2017

Iнформацiйна, бiблiотечна та архiвна справа

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Сiнчукова Юлiя Геннадiївна 5,76   7,6 Квота - 1
2 Неплюй Оксана Леонiдiвна 10,5   10  
3 Кадашова Анастасiя Олександрiвна 8,62   8,2  
4 Ведмедера Вiкторiя Валентинiвна 4,53   4,3  

 

Музичне мистецтво

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Гiрман Анна Юрiївна 11,71   9,1  
2 Семенчук Анастасiя Олексiївна 11,12   7,2  
3 Нечай Ганна Серriївна 10,8   8  
4 Мала Алiна Романiвна 10,5   9  
5 Мухтаров Леонард Едуардович 10,05   4,5  
6 Марченко Микита Вячеславович 10,02   6,7  
7 Поrрiбна Анастасiя Станiславiвна 8,57   7,7  

 

Естраднi iнструменти

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Моторiна Веронiка Миколаївна 8,35   7,5 Квота - 1
2 Тiтаренко Олександра lrорiвна 9,76   5,6  
3 Рiзниченко Єлизавета Едуардiвна 8,57   6,7  
4 Юшина Юлiя Олеriвна 8,48   6,8  
5 Романенко Парвiна Михайлiвна 6,97   8,7  

 

Сучасний естрадний танець

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Юрiйчук Марiя Миколаївна 11,08   10,8  
2 Слоньов Данило Вiталiйович 10,56   9,6  
3 Усенко Ганна Анатолiївна 10,36   7,6  
4 Монько Олександра Романiвна 10,3   9,5  
5 Чуприна Катерина Дмитрiвна 10,22   10,2  
6 Крачко Дарина lгорiвна 10,16   9,6  
7 Дибнер Анастасiя Миколаївна 10,13   10,3  
8 Служаева Дарина Миколаївна 10,13   7,8  
9 Заець Юлiя Федорiвна 10,08   7,3  
10 Мiлаенко Владислав Сергiйович 9,89   6,9  
11 Сичов Ярослав Олександрович 9,27   8,7  
12 Ходаковський Владислав Вячеславович 6,44   6,9  

 

Народнi iнструменти

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Москалик Данiела Володимирiвна 10,77   7,7  
2 Гаврилов Микола Серriйович 9,96   7,6  
3 Краев Нiкiта Вячеславович 9,48   7,8  
4 Овчаренко Даниїл Едуардович 9,33   6,3  
5 Сотула Андрiй Серriйович 9,03   6,3  
6 Ревiна Марiя Кирилiвна 8,49   9,9  
7 Муромцева Софiя Олександрiвна 8,04   6,4  

 

Народне пiсенне мистецтво

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Мiщенко Влада Вадимiвна 9,79   6,9 Квота - 1
2 Барiева Олена Олексiївна 10,93   9,3  
3 Борис Анастасiя Вячеславiвна 10,15   10,5  
4 Коломоець Альона Миколаївна 10,15   10,5  
5 Васильковська Олеся Олегiвна 9,98   8,8  
6 Бойко Софiя Володимирiвна 9,95   8,5  
7 Валеева Маргарита Андрiївна 9,85   8,5  
8 Суворова €лизавета Олександрiвна 9,49   8,9  
9 Халемiн Iван Володимирович 9,47   6,7  
10 Крива Алiна Володимирiвна 8,86   8,6  
11 Сороколетов Тимофiй Олександрович 8,74   5,4  

 

Хореоrрафiя

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Кульнева Iрина Вадимiвна 11,57   7,7  
2 Коваленко Олена Русланiвна 10,84   9,4  
3 Бровко Дарина Олеriвна 10,75   8,5  
4 Ширяева Олександра Костянтинiвна 10,57   9,7  
5 Давiденко Марrарита Сергiївна 10,52   9,2  
6 Ткаченко Кирило Володимирович 10,44   8,4  
7 Чабаненко Артем Едуардович 10,34   7,4  
8 Терещенко Кирило Володимирович 9,95   7,5  
9 Irнатюк Анастасiя Романiвна 9,92   7,2  
10 Лапко Єлизавета Андрiївна 9,91   8,1  
11 Аль-Абед Олександр Хазем Мустафа 9,38   5,8  
12 Окружко Данiїл Олександрович 9,03   6,3  
13 Мальцева Любов Олександрiвна 9,02   10,2  
14 Ставiноrа Роман Серriйович 8,77   7,7  
15 Демянюк Вячеслав Дмитрович 8,16   5,6  

 

Цирковi жанри

№ п/п Прiзвище, iм'я, побатьковi вступника Конкурсний бал Прiоритетнiсть заяви Середнiй бал документа про освiту Ознака особливих пiдстав для зарахування
1 Калачевський Руслан Серriйович 9,97   8,7  
2 Шустов Владислав Миколайович 9,95   9,5  
3 lвлева Юлiана Володимирiвна 9,03   8,3  
4 Глотова Марrарита Максимiвна 9   6  
5 Мороз Марина Спартакiвна 8,89   7,9  
6 Жижий Вiкторiя Вiталiївна 8,31   9,1  
7 lвченко Марта Юрiївна 7,72   6,2