Структура та особливості організації студентського самоврядування Дніпропетровського коледжа культури і мистецтв.

Проблеми самоврядування у закладах освіти набули значної ваги в кінці ХХ на початку ХХІ ст., тобто в період становлення української незалежної, соціальної, правової держави. Важливий крок розвитку даний напрям набуває саме в сучасний період, оскільки саме зараз відбувається активне утвердження демократичних засад та інтеграція України в європейське співтовариство, де згідно з принципами Болонського процесу студентство розглядається як рівноправний партнер.

В усі часи студентство виступало своєрідним барометром соціально-економічного та політичного стану суспільства, оскільки саме молодь є найменш консервативним прошарком населення, найбільш чутливо реагує на соціальні зміни.

Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку та модернізації суспільства, виявлення потенціальних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.

Основними напрямками роботи студентського самоврядування Коледжу є:

  • виховання соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності,
  • залучення студентської молоді до здорового способу життя,
  • вивчення соціального стану студентів, надання моральної та матеріальної підготовки,
  • створення відповідних умов для дозвілля, побуту в студентських гуртожитках,
  • забезпечення захисту прав та інтересів студентів,
  • координація спільних зусиль студентської ради та студентської профспілки.

Для вирішення даних задач створено відповідну структуру студентського самоврядування, яка в нашому навчальному закладі діє на рівні навчальних груп.

В Коледжі створений спільний орган – Об єднаний комітет у справах сім ї та молоді та студентська рада. Створення даного утворення викликано необхідністю, що обумовлена специфікою нашого навчального закладу. Контингент Дніпропетровського училища культури досить невеликий ( станом на 01.11.2012р контингент денного відділення складає 332 чол..), більше половини - а точніше – 52 % з яких - неповнолітні діти. Таким чином, контингент повнолітніх дітей, які спроможні організувати студентську раду як самостійно діючий активний студентський орган самоврядування, складає близько 150 чол.

Крім того, специфіка навчального закладу полягає в тому, що навчальними планами передбачена велика кількість годин для індивідуального та самостійного вивчення, що зумовлює завантаженість студента та його зайнятість протягом майже всього дня.

До того ж, училище культури належить до групи мистецьких навчальних закладів, які постійно і систематично беруть участь у культурно-мистецьких заходах міста та області, зайняті в періодичному репетиційному процесі тощо. Так, наприклад, протягом вересня-жовтня студенти були зайняті в мистецькій акції « Будуємо нову Дніпропетровщину», протягом всіх вихідних студенти відвідали з концертами всі райони Дніпропетровської області ( 16 будинків культури).

Звісно, що при такій кількості студентів та при наявності певних суто професійно-специфічних умов важко говорити про повноцінну студентську раду.

Саме тому в нашому навчальному закладі доцільніше говорити саме про Об єднаний комітет у справах сім ї та молоді та студентську раду, робота якої проходить все одно під наглядом та керівництвом заступника директора з гуманітарної освіти та виховної роботи.

Щорічно наказом директора за поданням заступника директора з гуманітарної освіти та виховної роботи створюється студентська рада училища, студентська рада гуртожитку, студентський профком, а також, як окремий орган, діє старостат училища ( об єднання старост навчальних груп).

Студентська рада є найбільш самостійним органом, голова студради при необхідності бере участь в нарадах головного управління освіти і науки, активно співпрацює з Дніпропетровською обласною молодіжною радою при облдержадміністрації.

Студентська рада гуртожитку підпорядкована безпосередньо заступнику директора з гуманітарної освіти та виховної роботи та вихователю гуртожитку.

Студентський профком та Старостат ( зібрання старост навчальних груп) проводить систематичні збори, на яких обговорюють питання успішності, проблеми, що виникають у студентів протягом навчання тощо.

Враховуючи вищесказане, вважаю, що повноцінна робота студентської ради в нашому навчальному закладі не є достатньо можливою, оскільки даний орган потребує самостійної активності безпосередньо студентів, без керування з боку викладачів.

Структура ж Об єднаного комітету у справах сім ї та молоді та студентської ради в нашому навчальному закладі має наступну схему

(Див. додаток № 1)

Керівні органи об єднаного комітету у справах сім ї та молоді та студентської ради

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховної роботи

Попович Тетяна Олександрівна

Попович Тетяна Олександрівна

 

Голова студентського профкому

Лісниковська Ілона Сергіївна

Лісниковська Ілона Сергіївна

 

Голова об'єднаного комітету у справах сім'ї та молоді та сдудентської ради

Лєпікова Вікторія

Лєпікова Вікторія

 

Голова студентської ради гуртожитку

Володимир Давиденко