VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета (двох предметів) та творчого конкурсу  (додаток 5).

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання:

- на спеціальності :

024 Хореографія (денна форма навчання);

025 Музичне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми навчання);

026 Сценічне мистецтво (денна форма і заочна форми навчання навчання):

- Українська мова та література;

- на спеціальність :

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання):

- Українська мова та література;

- Історія України .

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, бала за конкурс творчих здібностей та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку7 до цих Правил.

Мінімальний бал за конкурс творчих здібностей для конкурсного відбору – 130 балів.

Вагові коефіцієнти, які присвоюються:

Спеціальність:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна форми навчання);

- Українська мова та література – 0,5 (50 відсотків);

- Історія України – 0,4 (40 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

024 Хореографія (денна форма навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

025 Музичне мистецтво.

Спеціалізації:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання):

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- народне пісенне мистецтво (денна форма навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- естрадний спів.

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

026 Сценічне мистецтво.

Спеціалізації:                                  

- видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- сучасний естрадний танець (денна форма навчання);

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

- циркові жанри (денна форма навчання).

- Українська мова та література – 0,4 (40 відсотків);

- Творчий конкурс – 0,5 (50 відсотків);

- Середній бал документа про повну загальну середню освіту – 0,1 (10 відсотків).

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VII, Х цих Правил.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного                 рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з одного предмета (двох предметів) та конкурсу творчих здібностей (додаток 5):

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

Українська мова (диктант);

Історія України (тестування).

- 024 Хореографія (денна форма навчання);

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- 025 Музичне мистецтво.

Спеціалізації:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти);

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти);

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- народне пісенне мистецтво;

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- естрадний спів.

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- 026 Сценічне мистецтво.

Спеціалізації:

- видовищно – театралізовані заходи.

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- сучасний естрадний танець;

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

- циркові жанри.

Українська мова (диктант);

Творчий конкурс.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі:

- творчий конкурс – 4 бала;

- загальноосвітні предмети – 4 бала.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти , конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних екзаменаційних комісій).

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.