XІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

- вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що    

фінансуються за кошти державного бюджету.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ Цих правил.

- осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

- осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту

12.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог до зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу XІІІцих Правил.

У списку вступників,рекомендованих до зарахування зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 12.3 розділу XІІцих Правил.