XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2розділуІVцих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у пункті 12.1 розділі ХІІ відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у пункті 4.2. розділу IV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зараху-вання вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймаль-ної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим дозарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.