XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комі-сією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2 розділу ІV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

- подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,

- сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв.

Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2 розділу ІVцих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету крім випадків, визначених у розділах XV, XVI та XIІ цих Правил.