XVII. Зарахування до Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2 і 16.3 розділу XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня року вступу.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт